Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Performansa Dayalı Ücretlendirme Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Amaç: Bu araştırmada, performansa dayalı ücretlendirme uygulaması konusunda okul yöneticilerinin görüşlerini tespit ve analiz etmek amaçlanmıştır.Yöntem: Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada 2016 – 2017 eğitim- öğretim yılında Uşak ili Merkez İlçesi’nde görev yapan 66’sı okul müdürü 98’i müdür yardımcısı olmak üzere toplam 164 okul yöneticisinin görüşleri alınmıştır. Araştırma verileri performansa dayalı ücretlendirme konusunda ifadelerin yer aldığı performansa dayalı ücretlendirme uygulamasına yönelik değerlendirme ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırma verileri; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri hesaplanarak analiz edilmiştir. Sonra ise verilere t- testi, ANOVA korelasyon analizleri uygulanmıştır.Bulgular: Araştırma sonucunda , okul yöneticilerinin performansa dayalı ücretlendirmeye yönelik “katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Araştırma verileri demografik, kıdem, hizmet süresi, yöneticilik deneyimi değişkenlerine göre analiz edilmiş ve sonuçlar tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Performans Değerlendirme , Performans Yönetimi , Performansa Dayalı Ücretlendirme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:3 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:3) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Eylül sayısı (Cilt:4, Sayı:3) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri