Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Obezitenin Dolaşımdaki Galanin ve C-reaktif Protein Düzeyleri Üzerine Etkileri: Kesitsel Çalışma Sonuçları

Galanin (GAL), obezitenin yanı sıra lipid ve glukoz anormallikleri gibi yetişkin dönem hastalıklarında rol oynayan, dokuya spesifik olarak ifade edilen bir nöropeptiddir. Bu çalışmanın amacı erişkinlerde galaninin serum düzeylerini ve obezite ile ilişkisini araştırmaktır. Bu kesitsel çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Bozuklukları Merkezi'ne ve Isparta Gülkent Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı’na başvuran 109 kadın ve 152 erkek olmak üzere toplam 261 gönüllü bireyden oluşmaktadır. Vücut kitle indekslerine (VKİ) göre, hastalar dört kategoriye ayrıldı: normal vücut ağırlığı (<24,9 kg/m2), fazla kilolu (25–29,9 kg/m2), obez (30–39,9 kg/m2) ve morbid obez (>40 kg/m2). Bireylere ait plazma numuneleri, ticari olarak temin edilebilen analitik sistemler kullanılarak her bir plazma parametresi için analiz edildi. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, her iki cinsiyette de serum GAL düzeylerinin vücut kitle indeksi (VKİ) ile anlamlı derecede pozitif korelasyonlar gösterdiğini ortaya koymuştur. Morbid obez bireylerde galanin düzeyleri diğer gruplara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Serum GAL düzeyleri aynı zamanda C-reaktif protein (CRP) ile de pozitif korelasyon göstermiştir. Bu çalışma ile CRP ile VKİ arasında anlamlı pozitif korelasyon bulunduğu tespit edilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar, obez olgularda galaninin uygun olmayan plazma konsantrasyonlarının kilo artışının sonucu olabileceğini veya obezitenin patogenezinde yer alan birçok faktörden biri olabileceğini göstermektedir. Obezite, yüksek CRP seviyeleri ile de ilişkilidir. Obezitenin artmış CRP seviyeleri ile pozitif ilişkisi, CRP düzeylerindeki yükselmeleri önlemek için obeziteyi azaltmanın önemini ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler
: Galanin, Obezite, C-reaktif protein, Vücut kitle indeksi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri