Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Sıkı Geçme Bağlantısı Yapılan GGG-60 Döküm Malzeme ile S275JR ve S355JR Çeliğinin Malzeme Etkisinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi

Güç ve hareket iletiminde montajlama uygulamaları esnasında en fazla yapılan birleştirme işlemlerinden biri sıkı geçme bağlantılarıdır. Bu birleştirme mil ile göbek arasında sürtünme kuvvetinden oluşan basınç ile sağlanır. Üretim sahalarında kolay ve ekonomik olmasından dolayı tercih edilir. Özellikle otomotiv parçalarının montajlanmasında sıkça kullanılmaktadır. Bu araştırmada, GGG-60 küresel grafitli dökme demirin içyapısı incelenmiş olup, S275JR ve S355JR çelikten üretilmiş iki farklı malzeme ve sıkı geçme ile birbirine bağlanmıştır. Sıkı geçme bağlantılarının birbirinden ayrılma dayanımları basma – çekme testi ile deneylenmiştir. Yapılan deneyde ise farklı sıkılık oranında en iyi sıkılığın 0,17 – 0,23 arasında olduğu görülmüştür. Bu test verileri ile sonlu elemanlar metodu kullanılarak doğrulamaya gidilmiştir. Günümüzde üretim sahalarında montaj işlemleri için kullanılan akıllı (yük kontrollü) preslere uygun sıkılık ve yüzey pürüzlülük değerleri verilerek iyi sonuçlar alınmıştır.Anahtar Kelimeler
S275JR, S355JR, GGG-60, Sıkı geçme , Sonlu elemanlar

Kaynakça

Topcu, M., ve Karakaya H. (1998). Kompozit malzemeden yapılmış makine parçalarının sıkı geçme durumunda gerilme analizi. PAÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(3), 699 – 707.

Budynas, R. G. ve Nisbett, J. K. (2006). Shigley’s Mechanical Engineering Design. USA:McGraw-Hill.

Rende, H. ve Güven, F. (2015). Sıkı geçme bağlantılarında malzemeye bağlı yüzey pürüzlülüğü kayıp katsayısının belirlenmesi. Mühendis ve Makine Dergisi, 56(665), 46 – 52.

Moore, A. J. W., (1986). Deformation of Metals in Static and in Sliding Contact. Proc. R. Soc. London, 195, 231-244.

Dobromitski, J. ve Smith, I. O. (1986). A Stress Analysis of a Shaft with a Press-Fitted Hub Subjected to Cyclic Axial Loading. Int. J. Mech. Sci., 28(1),41-52.

Ike H., ve MakinouchiA. (1990). Effect of Lateral Tension and Compression on Plane Strain Flattening Processes of Surface Asperities Lying Over a Plastically Deformable Bulk, 140(1), 17 – 38.

Çetintav, I. (2014). Farklı malzemeler kullanılarak üretilmiş bimetalik malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi FBE, Edirne.

Turan K. ve Gür, M. (2012). Pim bağlantılı tabakalı kompozit levhalarda ilerlemeli hasar analizi. Dicle Ünv. Müh. Mühendislik Dergisi, 3(2), 91 – 99.

Hirakawa, K., Toyama, K. ve Kubota, M., (2005). The analysis and prevention of failure in railway axles, Int. J. Fatigue, 20(2), 135-144.

Smith, R.A. (2005). Railway fatigue failures: An overview of a long-standing problem, Mat. – wiss.u. Werkstofftech, 36, 11.

Ekberg, A. (2004). Fretting Fatigue of Railway Axles-A Review of Predictive Methods and an Outline of a Finite Element Model, Proc. Instn. Mech. Engrs., Part E, 218.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:2 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:2) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Haziran sayısı (Cilt:4, Sayı:2) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri