Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Türkçe Öğretim Programlarında İşlevsel Yazma (Ortaokul 1924-2017)
Özet Çalışmanın amacı, işlevsel yazmanın Türkçe öğretim programlarında yer alma durumunu belirleyerek yazmanın pratik ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmaktır. Yazmanın, temel dil becerileri arasında geliştirilmesi en güç beceri olduğu söylenebilir. Bu güçlükleri azaltabilmek, yazma yük ve ihtiyaçlarını doğru belirlemekle mümkün olabilir. Hayatın olağan meşguliyetleri içerisinde en çok ihtiyaç duyulan yazma uygulamalarının güçlendirmesi bu bağlamda yazma öğretiminin amaçlarına ulaşmayı da kolaylaştıracaktır. Ayrıca sık başvurulan yazı türlerinin öğretilmesi dolaylı bir şekilde yazma kaygılarını da azaltabilecektir. İşlevsel yazma ihtiyaçları zaman içerisinde çağın gerektirdiği yazılı iletişim biçimlerine göre değişiklikler göstermektedir. Söz gelimi bu gün için en yaygın iletişim araçları olan sosyal medya yazılarının da yeni bir işlevsel yazma ihtiyacını doğurduğu söylenebilir. Bu nedenle, işlevsel yazmanın uzunca bir tarihsel süreçte hangi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik düzenlemeleri içerdiği bir başka merak konusudur. Uzman görüşlerine göre belirlenen işlevsel yazma kazanımlarından bazıları şunlardır: Dilekçe yazmak, iş başvuru formu doldurmak, öz geçmiş yazmak, e-posta yazmak, senet, makbuz, matbu beyanname doldurmak, tebrik, başsağlığı, teşekkür yazıları yazmak. 1923’ten günümüze işlevsel yazma ihtiyaçlarındaki değişmelerin belirlenebilmesi amacıyla çalışmaya Türkiye’deki bütün Türkçe öğretim programları dâhil edilmiştir. Alanyazında öğretim programlarında işlevsel yazmaya yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmaması, araştırmanın özgün yönünü oluşturmaktadır. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmış, elde edilen dokümanlar, uzman görüşlerine göre belirlenen “işlevsel yazma kazanımları” listesi çerçevesinde analize tabi tutulmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Veriler açık kaynaklardan temin edilmiştir. Öğretim programları ifadeleri bakımından (amaç, hedef, davranış, kazanım gibi) farklı kurgulara sahip olduklarından “hedef” ve “işlevsel yazma kazanımları” başlıkları altında sadeleştirilerek analiz edilmiştir. Uzman görüşlerine göre hazırlanan işlevsel kazanım listesine göre değerlendirildiğinde Türkçe öğretim programlarının tamamının işlevsel yazma kazanımlarına yeterince yer vermediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: işlevsel yazma, Türkçe öğretim programları, okuryazarlık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri