Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Evlenme Süreci Bağlamında Ortaçağ Türk Töresi ve İslam Aile Hukuku Karşılaştırması

Töre (örf ve adet); yazılı hukuk kurallarının olmadığı dönem ve toplumlarda toplumsal hayatı düzenleyen, toplum tarafından benimsenmiş ve davranış şekline dönüşmüş kurallardır. Bir toplumu incelemek, tanımak ve analiz etmek için o toplumun örf ve adetlerini, kültürünü incelemek gerekir. Toplumların hayata bakış açılarını, düşünce dünyalarını ve yaşam şartlarını yansıtan örf ve adetler bir bakıma toplumların yansımasıdır. Toplumun en küçük sosyal birimi olan ailenin kurulması, çok eski zamanlardan bu yana birçok gelenek ve göreneğin gözlemlendiği tören ve merasimler olarak ön plana çıkmıştır. Modernleşen dünya ile birlikte birçok örf ve adet unutulmaya başlamışken evlilik sürecindeki örf ve adetler halen yaşatılmaktadır. Türkler Orta Asya’da yaşamış ve tarihsel süreç içinde Anadolu Bölgesi’ne göç etmiş bir halk topluluğudur. Göçebe bir yaşam kültürüne sahip olan Türklerle ilgili kaynak sayısı çok azdır. Bunun nedeni o dönemde sözlü anlatıma değer verilmesi ve devamlı hareket halinde olan bir yaşam tarzıdır. Ayrıca yazı için gerekli araç ve gereçlerin temininin güçlüğü, insanların gündelik hayatlarını kolaylaştıran araç ve gereçlere önem vermesi de en önemli nedenlerdendir. Ancak o dönemden günümüze gelen eserler az da olsa Türk töresi ve o dönem hakkında fikir edinmemizi sağlayacak ve günümüze ışık tutacak niteliktedir. İslamiyet, M.S 6.yüzyılda Arabistan yarımadasında ortaya çıkmış, söylemi tüm dünyayı kapsayan bünyesinde itikadi, ameli ve ahlaki hükümler bulunduran semavi bir dindir. Allah’ın gönderdiği rehber kitap ve o kitabı insanlara öğreten peygamberin davranışlarıyla şekillenmiştir. Allah(c.c)’ın ifadesiyle ‘‘en güzel örnek’’ olarak yaşayan peygamber; hükümleri insanlara anlatmış, uygulamış ve anlaşılamayan kısımları netleştirmiştir. İslam dini, muhatabının hem bu dünyadaki yaşamını hem de bu dünyadan sonraki yaşamını düzenlemek amacındadır. Bu bağlamda kuralları ve hükümleri oluşmuş, her dönem güncel meseleler üzerinden yenilenerek günümüze kadar gelmiştir. Bu çalışmada, iki kültürün toplumun temeli sayılan aile kurumuna bakış açıları incelenmiş, Türk töresi ve İslam hukukunun hem törensel anlamda hem hukuksal anlamda aile kurma ve evlilik hususundaki hüküm ve kuralları araştırılmış ve iki hukuk sisteminin benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırılmıştır.Anahtar Kelimeler
İslam Hukuku, Türk Töresi, Aile Hukuku, Aile, Evlilik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri