Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Pandemi Sürecinde Google Classroom Uzaktan Eğitim Sisteminin Entegrasyonu ve Öğrenci Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi

Bu araştırma, pandemi sürecinde bazı yükseköğretim kurumları tarafından uzaktan eğitim faaliyetlerinde kullanılan alternatif bulut tabanlı öğrenme yönetim sistemlerinden biri olan Google Classroom'un (GC) verimliliğinin araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda; GC’un yükseköğretim kurumuna entegrasyonu ele alınmış ve eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi aşamalarında öğrencilerin kullanım deneyimleri gözlemlenerek memnuniyet düzeyleri incelenmiştir. Tarama modelindeki bu araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 Bahar Yarıyılında Uşak Üniversitesinde yükseköğrenimlerini gerçekleştirmekte olan karma 862 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilere, uzaktan eğitim sürecindeki memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla memnuniyet anketi hazırlanmış ve ayrıca pandemi sürecindeki GC ortamından ilettikleri mesajlar analiz edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen nicel ve nitel verilerle yapılan analizler doğrultusunda öğrencilerin uzaktan eğitim sistemi olarak GC web tabanı öğrenme yönetim sisteminden genel itibariyle kısmen memnun oldukları; cihaz, internet erişimi ve internet paketi konusunda sıkıntılar yaşadıkları ve bu durumların memnuniyetlerini olumsuz yönde etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. Bunlarla birlikte GC’da çevrimiçi sınav konusunda sistemsel sınırlıkları olduğu bu durumun da öğrencilerin memnuniyetlerini olumsuz yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçiş yapılarak öğretimin bu şekilde gerçekleştirilmesinden öğrencilerin kısmen memnun oldukları ayrıca bu öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla derslerine giren öğretim elemanlarının yetkinliklerinden memnun oldukları, bundan sonra da sınavlarının çevrimiçi yapılmaya devam edilmesini istedikleri ve bundan sonraki süreçlerde uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda ise kısmen istekli oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Uzaktan eğitim, Google Classroom, öğrenme yönetim sistemi, pandemi süreci, memnuniyet

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri