Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Ortaokul Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma

Bu çalışmanın amacı; Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ortaokul öğrencilerinin park, sokak ve oyun alanlarında kullandıkları kelime hazinesinin durumunu ortaya çıkarmaktır. Çalışma Uşak ilinde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu ortaokul öğrencilerinin park, sokak ve oyun alanlarında kullandıkları kelimelerin tespiti ile sınırlandırılmıştır. Araştırma, nitel yaklaşım ve betimsel araştırma türünde olup, tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Uşak il merkezinde yer alan yabancı uyruklu öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu dört ortaokulda öğrenim gören 86 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri çalışmaya dâhil edilen dört okuldan ortalama yirmişer öğrencinin doldurduğu kelime tespit formu vasıtası ile toplanmıştır. Çalışma grubundaki her bir öğrenciyle görüşülüp; parkta, sokak ve oyun alanlarında kullandıkları kelimelerin bilgisi alınmış Excel dosyasına aktarılmış ve kelime sıklığı ortaya çıkartılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler kendi içerisinde “mekân”, “nesne”, “kişi”, “iletişimsel ifadeler”, “tematik” ve “diğer” başlıkları altında gruplandırılmış ve sıklık sayıları hesaplanmıştır. Yapılan gruplamanın geçerliliği ve güvenirliliğini artırmak amacıyla uzmanlık alanı Türkçe eğitimi olan üç uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Alınan geribildirimlerle gereken düzeltmeler yapılıp çalışmanın son hali oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda; Uşak ili merkezinde yabancı uyruklu en fazla öğrencinin bulunduğu 4 okuldan, toplam 86 ( 44 kız ve 42 erkek ) yabancı uyruklu öğrenci sosyal yaşam alanı olan “park-sokak-oyun alanları” için 194 çeşitten oluşan toplamda 728 kelime bilgisi vermişlerdir. Öğrencilerin bu sosyal yaşam alanları için verdiği kelimeler kendi içinde 6 alt başlıkta (mekân, nesne, kişi, iletişimsel ifadeler, tematik ve diğer olarak) yeniden gruplandırılıp kelimelerin sıklıkları alınmıştır. Öğrenciler tarafından yazılan tüm kelime ve kelime gruplarının dâhil edildiği listede, sırasıyla en çok tekrarlanan ilk 3 kelimenin; "futbol", "salıncak", "basketbol" olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türkçe Eğitimi, Kelime Sıklığı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:3 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:3) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Eylül sayısı (Cilt:4, Sayı:3) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri