Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Okul Öncesi Eğitimde Tekerleme ve Sayışmacaların Kullanımının İncelenmesi

Bu araştırma, okul öncesi eğitimde tekerleme ve sayışmacaların kullanımının incelenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: “Okul öncesi eğitim kurumlarının sınıf kitaplıklarında tekerleme ve sayışmaca kitaplarının yer alma durumu nasıldır?”, “Okul öncesi öğretmenlerinin sayışmaca ve tekerlemeleri kullanma durumu nasıldır?”, “Okul öncesi öğretmenlerinin sayışmaca ve tekerlemeleri ile ilgili görüşleri nasıldır?”, “Çocukların Tekerleme ve Sayışmacaya ilişkin farkındalıkları ile ilgili öğretmen görüşleri nasıldır?”, “Çocukların Tekerleme ve Sayışmaca ile ilgili görüşleri nasıldır?” Bu araştırma nitel modelde olup, durum deseni şeklinde tasarlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 741 çocuk ve bu çocukların öğretmeni olan 47 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem seçim tekniği olarak kolay ulaşabilir örneklem yöntemi seçilmiştir. Veri Toplama Süreci beş aşamadan oluşmaktadır. Görüşme Formunun Hazırlanması, Araştırma İzni Aşaması, Öğretmenlerle Görüşme Aşaması, Öğrencilerle Görüşme Aşaması, Sınıf Kitaplıklarının Taranması Aşaması. Araştırmada yer alan veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde, okul öncesi sınıf ve okul kitaplıklarında sayışmaca içeren kitabın olmadığı, tekerleme içeren kitabın sayısının ise yetersiz düzeyde olduğu; Tekerleme ve sayışmacaları kullanmada öğretmenlerin tercih ettikleri yöntemlere bakıldığında genellikle tekrar yöntemini kullandıkları; Okul öncesi öğretmenlerinin büyük kısmının tekerleme ve sayışmacalara internet üzerinden ulaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğu tekerleme ve sayışmacalar yönüyle kendilerini yetersiz bulduğunu beyan etmiş; hatta bazıları tekerlemelerden ve sayışmacalardan ziyade şarkılara yöneldiklerini belirtirken, bazıları da tekerlemeler için çok fazla vaktin kalmadığını söylemiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun okul öncesi öğretim programının tekerleme ve sayışmacaları yeterince desteklemediğini ifade etmiştir. Okul öncesi dönem çocuklarının genel olarak birkaç tane tekerleme bildiğine araştırma sonucunda ulaşılmıştır. Araştırmada, çocukların tekerleme ve sayışmacaları en çok annelerinden, daha sonra ise öğretmenlerinden öğrendiği bulgusuna ulaşılmıştır.



Anahtar Kelimeler
Tekerlemeler, sayışmacalar, okul öncesinde dil gelişimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.



Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri